Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Чужденците под контрол

Дата: 30.12.2005

Всички чужденци,които пристигат в България след първи януари  ще трябва да попълват писмени декларации за целта на посещението си в страната.

От чуждите граждани ще се изисква да посочват и адреса, на който ще пребивават, като попълват адресна карта по образец. От дирекция "Миграция" на МВР уточниха, че декларациите не са задължителни за чужденците, които преминават през страната за срок до  24 часа.

Според промените в Закона за чужденците от Нова година хотелиерите  или частни лица, които дават подслон на чужди граждани, трябва да ги регистрират  в районното полицейско управление.

Физическо или юридическо лице, предоставило подслон на чужденец, в срок до 5 дни писмено трябва да уведоми службата за административен контрол на чужденците или районното полицейско управление, като съобщава имената, датата на раждане, гражданството, номера и серията на документа за самоличност на чужденеца.

Лице, което осъществява хотелиерска дейност, или негов служител при настаняване на чужденец го регистрира незабавно в специален регистър.

Информацията за настанените чужденци се предоставя ежедневно от това лице в службата за административен контрол на чужденците или в районното полицейско управление по местонахождението на хотела.

Промените в Закона за чужденците в Р България влизат в сила от 1 януари 2006 година.

БНР

Видяна общо: 429 рейтинг: 0.10

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.