Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Родина турист вече има мажоритарен акционер

Дата: 23.12.2005

На проведения във вторник закрит аукцион за една трета от капитала на Родина турист купувачът е мажоритарният собственик на компанията - Родина турист 97 АД - София, става ясно от официално съобщение на Българската фондова борса. С придобиването на 82 159 акции от досегашния собственика на пакета Албена инвест холдинг, Родина турист 97 вече притежава 90 на сто от капитала на Родина турист. В съобщението се казва още, че мажоритарният акционер не възнамерява да отправя търгово предложение за акциите на дребните собственици в дружеството. Според Закона за публично предлагане на ценни книжа акционер, придобил над 90 на сто от капитала на дадена компания, има правото, но не и задължението да отправи търгово предложение.

Същевременно от Комисията за финансов надзор съобщиха, че във връзка с проведения аукцион е предприела действия за установяване на насрещната страна по сделката, в случая неизвестния до късно вчера купувач, с оглед установяване наличието или липсата на предпоставки за отправяне на търгово предложение. От надзора съобщиха, че са направили запитвания към Централния депозитар и до Албена инвест холдинг.

Основният актив на Родина турист е столичният четиризвезден хотел Родина, намиращ се в центъра на столицата и разполагащ с 465 стаи, и 6 апартамента. Комплексът предлага конгресен и спортен център, магазини и заведения за хранене. За една трета от капитала на дружеството собственик Родина турист 97 плати 6.3 млн. лв.

БГНЕС

Видяна общо: 327 рейтинг: 0.08

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.