Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Облекчена процедура за оценка на движимите паметници на културата

Дата: 04.04.2005

Министърът на културата и туризма Нина Чилова е подписала проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2005 г. за реда за извършване на оценка на декларирани движими паметници на културата, собственост на юридически и физически лица (обн., ДВ, бр. 13 от 2005 г.).

Според нея всеки собственик на художествено произведение, което няма качества на паметник на културата по смисъла на Закона за паметниците на културата и музеите, представя предметът в най-близкия музей за издаване на удостоверение. То трябва да бъде изготвено в срок до три работни дни от постъпване на искането.

Тези изменения в Наредба №1 облекчават реда за оценка на движимите паметници на културата и премахват изкуствено създадените бариери при износа на художествени предмети зад граница, уточняват от Министерството на културата и туризма.

Видяна общо: 159 рейтинг: 0.04

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Новини | Облекчена процедура за оценка на движимите паметници на културата
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.