Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

България умира! След 7 години внасяме работна ръка

Дата: 04.04.2005

По един български град изчезва всяка година


Живеем най-кратко и умираме най-много от страните - членки на Европейския съюз

От картата на България всяка година изчезва населено място с около 70-75 хил. души. Само за 14 години населението на страната е намаляло с над 1,2 млн. души, от тях около 868 хил. души са емигрирали от страната. Тези данни са изнесени в доклада на Икономическия и социален съвет по "Проблемите на демографското развитие и предизвикателствата пред демографската политика на България". След 5-7 години се очаква да се наложи сезонен или постоянен внос на работна ръка заради намаляването на потенциала, както в абсолютен размер, така и като процент от цялото население.

Всяка година в ЕС като сезонно пребиваващи са между 800 хил. и 1,1 млн. предимно млади хора. Поне една трета от тях успяват да се устроят за постоянно, което на практика представлява износ на раждаемост, образованост и квалификация.

България е с най-висока смъртност спрямо страните от Европейския съюз, като средната продължителност на живота у нас е със 7-8 години по-ниска от тази в страните - членки на общността. Според данни на Националния статистически институт средната възраст на населението през миналата година е била 41 г. В градовете показателят има стойност 39,3 г., а в селата - 45 години.

През миналата година у нас са родени 69 886 деца, а са починали 110 110 души. Така абсолютният брой на естествения прираст е минус 40 224 души, сочат данните на НСИ. По предварителни данни населението на страната към края на миналата година е 7 761 000 души.

Според изследването на Икономическия и социален съвет у нас на 100 000 души умират по 1102 души, докато за повечето европейски страни (вкл. Гърция и Малта), смъртността е 500 - 600 души на 100 хиляди.

Особено тревожно е положението с детската смъртност, която у нас е 3-4 пъти по-висока от нивата в Европейския съюз. Икономическият и социален съвет призовава за разработване на спешни политики за решаване на демографските проблеми и на национална стратегия за развитие и възпроизводство на населението до 2050 г.

Според данни на НСИ и Икономическия и социален съвет

Видяна общо: 145 рейтинг: 0.03

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.