Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

"Морска администрация" купува системи за издаване на сертификати

Дата: 05.04.2005

Изпълнителна агенция "Морска администрация" обяви малка обществена поръчка за доставка на специализирано оборудване за изработване на свидетелства за правоспособност на морските лица в България с висока степен на защита в съответствие с европейските норми и стандарти. Изборът ще стане според правилата на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Процедурата е обявена с решение от 16 март 2005 г. на изпълнителния директор на агенцията.

Обявлението за открития конкурс е получено в Регистъра на обществените поръчки на 29 март. В процедурата са обособени две позиции, като оферти могат да се подават за всяка от тях. Едната позиция е за доставка на две системи за персонализиране на сертификати за правоспособност, използвани при плаване на море, а другата - за две системи за сертификати при плаване по вътрешните водни пътища на Европа.

Крайният срок за изпълнение на доставката и по двете позиции на поръчката е 31 август. Гаранцията за участие в процедурата е 300 лв., а тази за изпълнение - 5% от стойността на договора.

Критерий за оценка на офертите ще бъде най-ниската цена. Кандидатите ще могат да купят документацията за участие до 19 април при цена 50 лв. На същия ден, но в 17.00 ч. изтича срокът за подаване на заявленията за участие.

Офертите ще бъдат отворени на 20 април в 10.00 ч. в София, ул. "Дякон Игнатий" 9, в сградата на Министерството на транспорта и съобщенията, Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Агенцията осъществява функции по безопасност на корабоплаването в морските пространства и във вътрешните водни пътища на България, осигурява реалната връзка между държавата и корабите, плаващи под българско знаме, упражнява контрол по спазването на условията за безопасност на корабоплаването спрямо български и чужди кораби, контролира трафика в каналите, пристанищата на България и другите, определени по съответния ред райони, извършва търсене и спасяване на бедстващи хора, кораби и самолети, упражнява контрол по опазване на морската среда и на река Дунав от замърсяване от кораби.

Сред основните функции на изпълнителната агенция е и подготовка и издаване на свидетелства за правоспособност на морските лица. В тази връзка органът се нуждае от системите за изработване на свидетелства за правоспособност на морските лица.

Морската администрация извършва и административни услуги, сред които е издаването на моряшки паспорт, на моряшка и служебна книжка, провеждане на изпити за придобиване на правоспособност, отменяне на ограничение или за потвърждаване на правоспособност, издаване и преиздаване на свидетелство за правоспособност, издаване на потвърждение на свидетелство за правоспособност, издаване на свидетелства за завършени курсове за специална и допълнителна подготовка, изисквани съгласно международни конвенции, провеждане на изпити и издаване и преиздаване на свидетелства за правоспособност "Водач на кораб до 20 БТ по море", "Водач на кораб до 5 бруто тона по море", "Водач на малък кораб по р. Дунав", издаване на удостоверение за плавателен стаж.

Валентин Анестиев

Видяна общо: 171 рейтинг: 0.04

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Новини | "Морска администрация" купува системи за издаване на сертификати
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.