Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Агенцията по туризъм избира авиопревозвач

Дата: 15.04.2005

Кандидатите трябва да представят копия от договори с всички представени в България самолетни компании

Агенцията по туризъм обяви открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на доставчик на самолетни билети за служебните пътувания в чужбина на представителите на ведомството. Срокът на договора с избрана за изпълнител компания ще бъде 12 месеца. Гаранцията за участие в поръчката е 1000 лв., като тя съвпада по стойност с тази за добро изпълнение на договора. Желаещите могат да закупят документацията за участие до 17 май срещу 80 лв. Оферти могат да се подават до 16.00 ч. на 27 май.

От кандидатите се изисква да представят удостоверения от банки или копие от застраховка за професионална отговорност, годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква, информация за общия оборот и за оборота на услугите, които са обект на поръчката, за последните три години, доказателства за техническите възможности и/или квалификация съгласно ЗОП и списък на основните договори за подобни по обем и вид услуги, извършени през последните три години. Освен това компаниите следва да изпратят данни за средния годишен брой на служителите и за броя на ръководните си служители за последните три години. Фирмите трябва да са членове на или акредитирани от Международната асоциация на туристическите агенции IATA и да са оторизирани за работа в резервационните системати BSP и "Амадеус".

Кандидатите трябва да представят и копия от сключени договори за работа с всички представени в България авиокомпании, като се допуска в тях да е закрита информацията, която дружеството счита за търговска тайна.

Офертите ще се оценяват на база икономически най-изгодното предложение, което включва технически и финансови показатели.

Пантурс

Видяна общо: 204 рейтинг: 0.05

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.