Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Създават търговско дружество с общинско участие "Варна-кръстопът на цивилизациите"

Дата: 15.04.2005

Търговско дружество с общинско участие "Варна – кръстопът не цивилизациите" ще бъде създадено в морския град, решиха на сесия днес варненските общински съветници. Те избраха съветникa Борислав Гуцанов за представител на ОбС в учредителното събрание на дружеството. Кандидатурата на Гуцанов бе издигната от председателя на Общинския съвет Апостол Димитров. Другото предложение бе за съветникът Снежана Донева, която обаче не срещна нужната подкрепа.

Капиталът на дружеството "Варна – кръстопът на цивилизации" ще бъде 5000 лева, разпределени в 50 дяла по 100 лева. Дяловото участие на Община Варна в дружеството не може да бъде по-малко от 76%, решиха още съветниците. Дружеството ще развива туроператорска и туристическа агентска дейност, издателска дейност, PR-реклама, маркетингови проучвания в страната и чужбина.

Надземни и подземни паркинги ще бъдат изградени на територията на Община Варна, решиха още местните парламентаристи. Те възложиха на кмета Кирил Йорданов да извърши правен и икономически анализ на представени инвестиционни проекти за изграждане на паркинги. Кметът трябва да проведе преговори с потенциални партньори и да предложи конкретна форма на сделка за реализиране на проектите. Възможно е да бъдат извършвани разпоредителни сделки с общинско имущество, както и да се създават търговски дружества с общинско участие с цел създаване на подземни и надземни паркинги.

Общинският съвет прие и наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Днес +

Видяна общо: 192 рейтинг: 0.05

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Новини | Създават търговско дружество с общинско участие "Варна-кръстопът на цивилизациите"
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.