Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Смесена българо-македонска комисия за сътрудничество в областта на околната среда

Дата: 29.04.2005

Българска делегация, водена от министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова, участва в третото заседание на Смесената българо-македонска комисия за сътрудничество в областта на околната среда

Тя започна своята работа на 27 април 2005 г. в град Скопие, Република Македония.

По време на заседанието се обсъждат следните теми от взаимен интерес:

 • Напредъкът на Република Македония в процеса на европейска интеграция след последното заседание на комисията.
 • Обмяна на опит по прилагане на законодателството в областта на водите.
 • Нормативната уредба на двете страни в областта на управление на отпадъците.
 • Вътрешни източници за финансиране на проекти в областта на опазване на околната среда.
 • Опазване на природата.
 • Обмен на информация по изпълнението на Директивата на ЕС "СЕВЕЗО" в двете страни.
 • Обсъждане на предложения за съвместни проекти:
  • създаване на система за обмен на информация при аварийни ситуации, природни бедствия и други инциденти, създаващи предпоставки за пренос на атмосферни замърсители между двете страни или от трети страни.
  • планината Беласица – тристранна защитена територия между България, Македония и Гърция.
  • Трансгранична стратегия и План за действие за развитие на екотуризма в района на Осогово.

Реализацията на съвместни проекти между двете съседни страни ще има не само екологичен, но и икономически и социален ефект - развитие на инфраструктурата, развитие на екотуризма, създаване на работни места, устойчиво използване на природните ресурси, подобряване на жизнената среда и качеството на живот на населението.

МОСВ

Видяна общо: 314 рейтинг: 0.08

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Новини | Смесена българо-македонска комисия за сътрудничество в областта на околната среда
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.