Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Билките не трябва да се смесват в складовете

Дата: 23.09.2005

Пунктовете за изкупуване на билки и складовете за съхранението им трябва да са конструирани така, че да не позволяват смесването на отделните видове растения в различните фази на обработката им. Това предвижда специален раздел от наредба на министерствата на здравеопазването и на околната среда, който влиза в сила на 29 септември. Останалите текстове от документа действат вече година. Общи изисквания към билкозаготвителните пунктове и складовете са изкупуването и приемането на растенията да не става в същото помещение, в което се съхранява готовата продукция.

Опаковъчните материали също трябва да се складират отделно.

Пунктовете, но не и складовете, задължително трябва да имат освен това и отделни места и за обработката и сушенето на билките. Местата за приемане и съхранение на билки трябва да са обозначени с указателна табела, гласи наредбата. С няколко разпоредби се забранява достъпът на животни в района на складовете и пунктовете за билки. Едно от ограниченията е около постройките да има ограда, която не само да пречи на достъпа на животни, но и на пренасянето на животински отпадъци. Загражденията обаче не трябва да пречат на достъпа на автомобилен транспорт. Наредбата забранява пунктовете и складовете да са в близост до ферми, обори и други места, където се отглеждат селскостопански животни. Напълно недопустимо е животни да се отглеждат и в самата постройка.

Материалите, от които се изграждат пунктовете и складовете за билки, трябва да са такива, че да се почистват лесно. Изисква се също подовете да са с трайно покритие, а стените да могат да се мият. Трайна настилка, която лесно да се почиства, трябва да има и на откритите площадки, като се осигури подходящ наклон или дренаж за оттичане на повърхностните води. Конструкцията трябва да осигурява защита срещу вредители и да позволява дезинсекция и дератизация.

Помещенията трябва да са сухи и с естествена или изкуствена вентилация. Осветлението трябва да отговаря на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, като няма специални изисквания за мощността на лампите и за достъпа на дневна светлина. В наредбата са вписани и задължителните за всяка стопанска дейност разпоредби за безопасност на електрическата инсталация и електроуредите и противопожарната охрана.

Канализацията за отпадните води трябва да е свързана с централната канализация на населеното място или да има локална. Санитарният възел и течащата вода също са задължителни. Когато в селището няма централно водоснабдяване, собственикът на пункта трябва да го оборудва с резервоари за вода и походна мивка.

Елена Геловска

Видяна общо: 167 рейтинг: 0.04

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.