Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Директорите на националните паркове настояват за промени в закони

Дата: 15.12.2005

Златина Георгиева Георгиева
Комисия по околната среда и водите в Народното събрание


Пред министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров и пред председателя на екологичната комисия в Народното събрание Георги Божинов директорите на националните паркове - Централен Балкан, Рила и Пирин, наскоро представиха проблемите, които спъват работата им. Шефовете на трите парка, чиито забележителности привличат хиляди хора, алармират: нужни са промени в законодателството, действени мерки от изпълнителната власт и общините за борбата с бракониерите и пожарите. Георги Божинов и Джевдет Чакъров поеха ангажимент да разгледат внимателно предложенията и да бъдат вносители на възможни промени в законите.

В Централен Балкан преобладават буковите масиви. Средната им възраст е около 135 години. Балканът е признато убежище на кафявата мечка и не случайно тя е емблемата на парка. Има екземпляри, които са образец на този генетичен вид у нас и в Европа.

Единственото находище в Стара планина на диви кози също е тук. Популацията им е значително увеличена, в сравнение с 1991г., когато по чукарите са подскачали само около 50 козлета.

Нела Рачевиц - директор на национален парк "Централен Балкан":

"Проблемите, които връхлитат, могат да се решат само с въвеждане на точни правила. Бракониерството ни тормози. Има организирани бракониерски групи. Много от хората в тях стрелят, водени единствено от спортна страст и оставят простреляния дивеч в планината.
Трябва е да се увеличат правомощията на служителите от парковата охрана. Техните възможности са малки. Добре е да бъдат въведени нови текстове в Закона за защитените територии, за да могат служителите от охраната да отвеждат принудително нарушители, които не искат да се легитимират, в най-близкото поделение на полицията. Това не е нещо ново в законодателството, подобни текстове съществуват в Закона за горите.
Проблем е собствеността на сградите и съоръженията. Сега има реално - частна държавна собственост, частна собственост на физически лица и фирми и общинска собственост.
Нужно е да се формира позиция, която да гласи, че собствеността в националните паркове и резервати, няма да се продава, ще се преобразува в публично-държавна. Така държавата малко по малко ще изкупи всички други сгради и съоръжения. Това не значи, че те няма да осъществяват присъщите им функции. Напр. водоснабдяването ще се прави, но по реда по Закона за концесиите, така ще се реши и въпросът за енергоснабдяването и т.н.
Това е единственият верен път!"

Казват, че Рила има някаква харизма. Не случайно най-високият връх на Балканския полуостров Мусала е в Рила. Всяка година около Седемте рилски езера се събират хиляди хора от България и света, привлечени не само от чудесната природа, но и от странния магнетизъм, които има там.

Васил Петров - директор на национален парк "Рила":

"Страшно е, когато пламне пожар, когато загиват столетни масиви. Засега се справяме с усилията на хората от Дирекцията на парка, разчитаме на партньорството с регионалните дирекции за противопожарна безопасност, на добрата воля на местната власт и лесничейството. Но това не е достатъчно. Оказа се, че има пропуски в Закона за защитените територии.

За опазването на тази изключително държавна собственост, каквато са националните паркове, задължения по закон трябва да имат физически лица. Предлагаме в Закона за защитените територии да се запише, че общините имат ангажимент с формиране на "гасачески групи".
Собствениците на сгради, съоръжения, които са на територията на Националните паркове, да изпълняват, предвидените в устройствените проекти, противопожарни указания. Това да бъде за тяхна сметка. Да имат ангажимент при потушаването на пожари на територията на парка, да са задължени да сигнализират при забелязване на пожар."

В Пирин има 13 официално маркирани маршрути. Изградени са специални пътеки, които преминават през места, свързани с легенди за тях. През настоящата година е открит посетителски информационен център. Има информационен сайт, чрез които туристите могат да се ориентират. Посочени са музеите, църквите, цялата палитра от културното наследство в този край.

Георги Грънчаров - директор на Национален парк "Пирин":

"Пирин прилича на Алпите - с много циркусни езера, остри върхове. И двете планини са младонагънати. Всяка година идват хиляди туристи от чужбина.

За съжаление, прекрасните впечатления от това, което са видели през деня, се разваля когато влязат в хижите за нощувка. Планинските хижи са в окаяно състояние. Те не са собственост на Националния парк и не можем да имаме специални изисквания.

Tрябва чрез промени в закон да се направи така, че местата за отдих да имат по-добър вид.

Към информационната дейност на парка прояви интерес една гръцка фирма. Те ще финансират проект, за изработването на релефен макет на Пирин. Чрез команден пулт ще бъдат посочени маршрути към интересни местности, хижи, върхове, забележителности.

Занимателен за големи и малки е "животинският телефон". Това е телефонен указател, в които са посочени около 140 птици. След като се набере номера, в телефонната слушалка се чуват звуците на птицата."

в-к Дума

Видяна общо: 380 рейтинг: 0.09

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Новини | Директорите на националните паркове настояват за промени в закони
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.