Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Габрово даде под наем шест язовира за 500 лв. месечно

Дата: 28.12.2005

Община Габрово взе решение да отдаде под наем язовири - публична общинска собственост, стана на последното заседание на общинския съвет. Сега водоемите са обособени като учебно-практически комплекси за любителски риболов. След съгласуване с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури язовирите са отдадени под наем на сдружение Ловно-рибарско дружество Чардафон - Габрово. Общинският съвет е взел решение шест язовира да бъдат отдадени под наем заедно, тъй като има проявен интерес само към два от тях, а към останалите няма.

Става дума за язовир Синкевица, язовир Разсадника, язовир Сеферчер, язовир Гиргини II, язовир Белчев дол и язовир Пача бара. От изграждането на водните обекти през периода 1960 - 1964 г. до момента те винаги са били предоставяни за любителски риболов и ежегодно са били зарибявани от сдружение Ловно-рибарско дружество Чардафон - Габрово. Бъдещият наемател е длъжен да поддържа в добро техническо състояние язовирните стени, като за целта инвестира не по-малко от 10 хил. лева общо за изброените язовири. Той се задължава да извършва ежегодно зарибяване, като за него, както и за възстановяване и поддържане на биоразнообразието, вложи не по-малко от общо 3 хил. лв.

Не се съблюдава надзора на риболова и охраната на водоемите и да организира провеждането на общински и републикански състезания по любителски риболов за деца и юноши до 16 години. Срокът за отдаване под наем е 3 години, като първоначалната наемна цена е 500 лв. за година общо за язовирите.

До два месеца кметът Богомил Белчев ще проведе необходимите действия по провеждане на конкурса и ще сключи договор с избрания за наемател. Общинските съветници решиха в договора да има клауза, която да задължи наемателя да осигурява безпрепятствен достъп до язовирите за зареждане с вода на автомобилите на службата за противопожарна и аварийна безопасност.

"Сумата от 10 хил. лв. общо за поддръжка на язовирите е ориентировъчна цена, под която наемателят не бива да слиза, но тук възниква въпросът кой наемател ще стои, ако трябва да вложи сума, многократно по-висока от приходите, които ще получи от тези язовири. Най-важното е да не се допускат аварии и да се поддържат сигурни съоръженията", каза кметът Белчев. Допълнителната клауза към договора е за забрана за преотдаване под наем на язовирите на трети лица.

в-к Янтра

Видяна общо: 326 рейтинг: 0.08

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.