Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Орнитолози наблюдаваха рядък вид чапла в Бургас

Дата: 30.04.2010

Орнитолози и доброволци от Българско дружество за защита на птиците наблюдаваха рядък вид чапла в Бургаското езеро. Птицата е от редкия за страната ни вид биволска чапла и е била видяна вблизост до защитена местност Вая. Екземплярът е забелязан по време на редовния мониторинг на дружеството на водолюбивите птици, обитаващи бургаските езера. Биволската чапла е наблюдаване до разливите на местността, които според експертите са привлекателни места за хранене и на други мигриращи птици.

Биволската чапла много рядко може да бъде видян у нас. В Европа тя гнезди единствено в Испания, Португалия и Южна Франция. Във Виена след изчезването на биволската чапла от естествената й среда по изкуствен начин е създадена свободно живееща гнездова колония за връщането на вида в природата. В страната обаче ни все още няма регистрирано гнездене на биволски чапли.

Следенето на числеността на птиците и състоянието на влажните зони се извършва в рамките на проект "Живот за Бургаските езера" към финансовия инструмент на Европа LIFE+. Събраните при мониторинга данни ще бъдат използвани за актуализиране на плана за управление на влажните зони, както и при изготвянето на планове за действие на видове, застрашени от изчезване в световен мащаб, каквито са част от обитателите на езерата край Бургас.

В плановете за действие се включват редица мерки за тяхната защита и възстановяване числеността на популациите им, като например подобряване условията за живот в местата, където те се срещат.

Видяна общо: 525 рейтинг: 0.14

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.