Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Съветът за обществени консултации към 41-то НС разгледа напредъка в усвояването на еврофондовете

Дата: 26.05.2010

На свое редовно заседание Съвета за обществени консултации към Парламентарната комисия по еврофондовете на 41-то Народно събрание разгледа състоянието на усвояване на европейски средства и нужните промени в насоки и наредби по Оперативна програма „Конкурентноспособност на българската икономика” и Програма за развитие на селските райони. Дебатите бяха ръководени от председателя на Съвета г-н Камен Колев, в заседанието участва председателят на гражданско сдружение „Хармония” и национален координатор на Коалиция „Гражданско участие - устойчиво развитие” Дончо Иванов.

Г-жа Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България представи пред Съвета принципнини проблеми на общините в процеса на усвояване на европейските фондове. Дискутирана беше необходимостта от спешни промени в нормативната уредба, свързана с възлагането на обществени поръчки, отчуждителни процедури и процедури по смяна на предназначението на земеделските земи. Поставен беше акенцент на неосъщественото все още ефективно взаимодействие между общини-бизнес- НПО.

Г-н Красимир Киряков, представител на Българската асоциация на консултантите по европейски програми изложи Становище на БАКЕП относно проектите по ПРСР на фирмите, които са в списъка на длъжниците по САПАРД. На поставени въпроси от участниците отговори дадоха Светлана Боянова, зам.-министър на МЗХ, Калина Илиева – изп. директор на ДФЗ и Десислава Танева, председател на Парламентарната комисия по земеделие и гори. Представен беше Примерен график за прием и обработка на проекти по ПРСР за календарната 2010 г., коментирани бяха „изкуствени условия” и „свързаност” при кандидатстване по мерките по ПРСР. Представителите на Програма за развитие на селските райони коментираха опасенията за загуба на средства по ПРСР, както и включването на условия в промените на наредбите от 19.05.2010 г., които ще имат действие със задна дата по проектите, внесени преди обнародването на промените.

Ст.н.с. д-р Георги Райчевски, член на КН на ОПРКБИ и секретар на работната група на БАН за иновативни дейности представи пред участниците в Съвета за обществени консултации потребността от обучение на бенефициентите и препоръки за усвояване на средствата по оперативна програма „Конкурентноспособност”.

Видяна общо: 542 рейтинг: 0.14

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Новини | Съветът за обществени консултации към 41-то НС разгледа напредъка в усвояването на еврофондовете
© 2000-2021 Journey.bg. Всички права запазени.