Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Помощ на лица с проблеми в развитието

Дата: 28.05.2011

На 29 май, неделя, от 11.00 часа, в пресклуб БТА ще се състои пресконференция на гражданското движение ”Помощ на лица с проблеми в развитието” - неформално обединение на сдружение-асоциация Аутизъм, Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, сдружение „Национален център за помощ на деца страдащи от Аутизъм”, „Различните в реалния свят”, сдружение „Родителско настоятелство 112 - София”, родителски кооператив "Приказен дом", сдружение център за развитие и обучение на деца и юноши Разковниче, на тема:

Представяне на целите на новосформираното от родителски организации движение:

 • повишаване на информираността и толерантността на обществото към хората с аутизъм други генерализирани разстройства на развитието )ГРР)
 • ангажиране на обществото с доброволческа дейност и осигуряване на ранна диагностика, на подходящите терапии, образование и реализация на пазара на труда, съобразени с индивидуалните потребности и възможности на лицата с увреждания.

На пресконференцията ще присъстват, за да заявят подкрепата си:

 1. д-р Д. Иванова - Клиника по детска психиатрия, Александровска болница
 2. Светла Стайкова - клиничен психолог, Александровска болница
 3. д-р Маргарита Станкова - психиатър, преподавател в НБУ
 4. Магдалена Димитрова - клиничен психолог, НБУ
 5. гл.ас. Пенка Танева-Шапкова – СУ „Св. Кл. Охридски”
 6. Малина Едрева - председател на постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания, член на постоянната комисия за децата, младежта, спорта и туризма и постоянната комисия по демографска политика и превенция на социалните рискове
 7. Ирина Папанчева - председател на Българската асоциация за подкрепена заетост (БАПЗ)
 8. Десислава Василева - член на БАПЗ
 9. Павел Савов - председател на Българската асоциация за рекреация, интеграция и спорт (БАРИС)

Ще участват и председателите на организациите, сформирали гражданското движение.

Видяна общо: 573 рейтинг: 0.17

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.