Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Новият закон за за управление на отпадъците

Дата: 20.06.2011

ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И ТЯХНОТО РЕЦИКЛИРАНЕ

80 000 души ще останат без препитание след приемане на новия закон за управление на отпадъците (ЗУО)

„В момента около 80 000 души в България се занимават със събиране на скрап и предаването му в пунктовете за отпадъци. Това са основно физически лица, които ежедневно предават скрап за по 10 - 20 лева, с които изхранват семействата си, а не едри търговци на скрап” - обясни Иво Георгиев, представляващ Гражданска инициатива на търговците на отпадъци от черни и цветни метали и тяхното рециклиране. Съгласно новият закон за управление на отпадъците, изготвен от Министерство на околната среда и водите (МОСВ), физическите лица ще са задължени да предават безвъзмездно отпадъци само на общински площадки. В същото време само 30 % от общините ще могат да изградят такива площадки, защото имат Общи устройствени планове, каквото е изискването на новия закон. Около 180 населени места ще останат без възможност да изградят площадки, защото нямат приети Общи устройствени планове. Това означава, че всички отпадъци от тези населени места (черни и цветни метали, метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии, акумулатори и МПС) трябва да бъдат транспортирани до общините, които имат право да изградят площадки, съгласно закона.

„Всеки от нас ще трябва да направи транспортни разходи, за да извози своите отпадъци до определените за целта общински площадки, съгласно новия ЗУО, и то напълно безвъзмездно” - коментира Иво Георгиев. Гражданите, няма да имат право да получат средства, срещу своите непотребни метални отпадъци, въпреки, че са платили 20 % ДДС и продуктова такса при закупуването им. Остава под съмнение и възможността на общините да отделят свободен финансов ресурс за изграждане на нови общински площадки, на които да се приемат отпадъци от гражданите. В новия закон не е определен механизмът и начинът на съхранение и третиране на отпадъци на бъдещите общински площадки. „Задължаването на гражданите да предават отпадъците си от черни и цветни метали само на общински площадки, означава монополизиране и национализиране на търговията с отпадъци от черни и цветни метали, ликвидиране на пазара и свободната конкуренция в този стопански отрасъл и увреждане на правата и интересите на частните икономически оператори и на потребителите”, обясниха юристите на Гражданска инициатива на търговците на отпадъци от черни и цветни метали и тяхното рециклиране.

В момента в България функционират около 2 400 лицензирани площадки за отпадъци.

Гражданската инициатива на търговците на отпадъци от черни и цветни метали и тяхното рециклиране беше учредена на 10 юни 2011 г., в Пловдив. На Учредителното събрание присъстваха 176 фирми от бранша, които се обединиха срещу новия закон за управление на отпадъци, разработен от Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Секторът от компании за рециклиране в България за 2010 г., генерира приходи в държавния бюджет от близо 30 млн. лева - корпоративен данък, 25 млн. лева – данъци, такси, осигурителни вноски на близо 14 000 души, заети в бранша, 7 млн. лева – 10 % данък от физическите лица, които предават метални отпадъци, 25 млн. лева – 10 % приходи в БДЖ от превозване на скрап на фирми, които ще бъдат доведени до умишлен фалит.

Петър Кичашки - 0885 547 199

Видяна общо: 728 рейтинг: 0.21

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.