Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Резерват Сребърна с нов облик

Дата: 12.05.2014

Проект "Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват Сребърна и резерват Бели Лом, изпълняван от РИОСВ - Русе и одобрен за финансиране 4 180 053 лв. по ОП Околна среда предвижда, след реконструкцията, стартирала в средата на април 2014 г. природонаучния музей, в резерват Сребърна, ще се превърне в модерен информационно–образователен център.

Проектът включва четири основни групи дейности:

  1. поддържащи и възстановителни, рехабилитация на туристическата инфраструктура
  2. капитално строителство
  3. изработване на информационно-образователни пакети
  4. разработване/актуализация на планове за управление на двата резервата и прилежащите им защитени територии - бивши буферни зони

Проектът предвижда почистване и укрепване на каналната връзка на резервата с река Дунав, изградена през 1994 г. и за последно почистена преди десет години. Останалите подобрения са свързани със създаване на мобилна лаборатория, Център за непрекъснато наблюдение, 3D макети на резервата, план за управление на защитена местност Пеликаните, специализирана карта, информационно-образователни пакети за различните възрастови групи и др.

Предвидено е възстановяване на посетителския център и на посетителската инфраструктура, обновяване на експозицията в музея, ремонт на противопожарните пътища и др.

Видяна общо: 747 рейтинг: 0.33

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.