Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

СЕМИНАР: Как да се разработват успешни проекти по екотуризъм

Дата: 21.06.2004

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата, чийто редовен член е БАТА, организира Семинар на тема:

КАК ДА РАЗРАБОТВАМЕ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ЕКОТУРИЗЪМ

Семинарът е двудневен и ще се проведе на 21 и 22 юни 2004 г. (понеделник и вторник) в сградата на БТТП, ул. “Парчевич” № 42, ет. 4, Семинарна зала.

Продължителност: 9:30-16:30

Основни теми на курса:

1.Същност на туристическата индустрия - елементи на туризма. Съставни части на туристическия продукт. Мотивации за пътуване. Информация за клиентите в туризма. Маркетингови дейности.
2. Видове туризъм. Основни характеристики на екотуризма. Организация на екотуристическия бизнес-настаняване и изхранване на туристите.
3. Еко-туристически дейности: посетителски центрове, еко-пътеки и др.
4. Решение за кандидатсване по Европейски проекти.
5. Европейски фондове за развитие на туризма - ФАР, ИСПА, САПАРД
6. Грантова схема на Програма ФАР за Екотуризъм
7. Основни правила за кандидатстване по ФАР
8. Разяснения по основния формуляр за кандидатстване по Европейски програми
9. Конкретни особености за кандидатстване по Екотуризъм
10. Бюджетна и логическа матрица в проектите по ФАР. Доказване на устойчиво развитие на туризма. Подготовка на съпътстващи документи. дейности след одобрението на проекта по екотуризъм. Мониторинг и отчетност на проектите
11. Основни термини на английски език и тяхното значение във формулярите за кандидатстване

Лектор: доц. Лучия Илиева, президент на Консултантска агенция ЛИМАСОЛ

Таксата за Семинара в размер на 120 лв.
Може да бъде преведена по банков път на:

сметката на НЦПО 1000 388 618
банков код 200 800 23 в ОББ АД
клон Фритьоф Нансен

В рамките на проекта “Ефективен мениджмънт на браншовите организации”

СЕМИНАР на тема:

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОБУЧИТЕЛНИ УСЛУГИ НА ФИРМИТЕ

С подкрепата на Германското дружество за техническо сътрудничество на 25 юни 2004 г. от 9:30 до 16:30 ч. в Българската търговско-промишлена палата с адрес, ул. “Парчевич” № 42, ет. 3 ще се проведе Семинар за повишаване на квалификацията на председатели и сътрудници с лидерски позиции в браншови организации на тема  “Мениджмънт в обучението”.

Таксата за участие възлиза на 60 лв. /вкл. ДДС/ и може да бъде преведена по сметка № 1000388618, банков код 20080023 в ОББ, кл. Фритьоф Нансен на Националния център за професионално обучение в системата на БТПП преди Семинара или да се заплати намясто по време на обучението.

Секретариатът на БАТА разполага с подробна програма относно мероприятието, която е на разположение на всички интересуващи се от него.

•  На 20-я есенен Панаир на туризма и свободното време /ПТСВ/ се постави началото за публикуване на сборник с доклади по темата на дискусионната програма. Превръщайки инициативата в традиция, публикацията ще се реализира и на 24-я ПТСВ, който ще се състои от 17 до 30 ноември 2004 г. в Двореца на културата и спорта-Варна. Темата на Панаира е “ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИНОВАЦИИ И ТУРИЗМЪТ НА БЪЛГАРИЯ”. Дискусионната част от програмата ще включва кръгла маса по проблемите на технологичните иновации в туризма на България. Варненска туристическа камара  и “Турекспо- Варна” АД предвиждат представяне на отделните теми от водещи специалисти. Предварително ще се подготви и отпечата  сборник с докладите.
Варненска туристическа и “Турекспо - Варна” АД се обръщат към Вас с предложение да участвате с доклад по избран и конкретизиран от Вас проблем в рамките на предожените примерни теми.
При съгласие за участие от Ваша страна, молим да ни изпратите заглавието на темата и да представите доклад, кратка автобиография и адрес за контакти при следните условия:

Ориентировъчна структура:

1. Въведение /обща постановка на темата/
2. Проблеми на българския туризъм в контекста на темата
3. Насоки /препоръки, идеи/ за решаването на проблемите
Форма:
1. Заглавие на доклада-Times New Roman, size 14, Bold, Center
2. Празен ред
3. Име на автора
4. Празен ред
5. Тект-Times New Roman, size 12, двустранно подравнен, междуредие “1,5”
6. Страница-отгоре и отдолу по 2,54 см.; отляво и отдясно по 3,17 см.

Обем: до 3000 думи
Носител: дискета 1.44 МВ

Краен срок за получаване на докладите:  30 септември 2004 год.

Автобиография:до 100 думи +адрес за контакт- Times New Roman, size 10

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ ТЕМИ

1. ИНОВАЦИИТЕ И ТУРИСТИТЕ
2. ИНОВАЦИИТЕ И ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ
3. ИНОВАЦИИТЕ И ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕСТИНАЦИЯ
4. ИНОВАЦИИТЕ И ОБУЧЕНИЕТО ПО ТУРИЗЪМ
5. НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИЛОЖНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ТУРИЗМА

• На 22.06.04 год. на Колегиум в МОН ще бъдат разгледани измененията и допълнениията на Наредба № 2 за организиране на детски и ученически отдих, туризъм, спорт, учебни екскурзии, извънкласни дейности, абитуриентси балове и др., по която БАТА ще даде своето становище, съгласувано с ТО/ТА, които работят в областта на организиране на детски и ученически почивки и туризъм.

• На 23.06.2004г. в заседание на Икономическата комисия към Народното събрание ще бъде разгледан проект на Закон за браншовите организации. Този проектозакон е резултат на двегодишната работа на браншови и работодателски организации в работна група, модерирана от Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ).

Предвижда се закона да урежда статута и дейността на браншовите организации. Основните цели на този закон са:

  1. да определи ролята на браншовите организации за развитието и регулирането на българската икономика
  2. да регламентира взаимоотношенията между браншовите организации и държавната и общинската администрация
  3. да стимулира саморегулирането в бранша с оглед ограничаването на сенчестата икономика
Видяна общо: 808 рейтинг: 0.19

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Борси в България | СЕМИНАР: Как да се разработват успешни проекти по екотуризъм
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.