Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

ЗАЯВКА-ДОГОВОР за участие в Пета туристическа борса “ВАШАТА ВАКАНЦИЯ”

Дата: 07.04.2005

ЗАЯВКА - ДОГОВОР

за участие в Пета туристическа  борса “ВАШАТА  ВАКАНЦИЯ”

Бургас - 7-9 април 2005 г.
Дом на културата “Лукoйл Нефтохим”

Участник (фирма, организация) ......................................
Лице за контакти: ...................................... Длъжност: ......................................
Адрес (град, пощ.код, улица, №, вх., ет.) ......................................................................
Телефони: ...................................... Факс: ...................................... Моб.: ......................................
E-mail: ...................................... Интернет адрес: ......................................
Бранш (предмет  на  дейност: ......................................
Данъчен  номер: ...................................... Булстат: ......................................
(информация от този блок - име на фирмата/организацията, предмет на дейност и координати, ще бъде публикувана в каталога на участниците)

УСЛУГИ

Ед. цена EUR

Заявка Брой

Общо

I. ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ - еднократно

20

.....

.....

II. НАЕМ ИЗЛОЖБЕНА ПЛОЩ  EUR/кв.м.
1. Наем площ за изграден щанд /кв.м.
2. Наем  незастроена площ /кв.м.
3. Наем незастроена площ на открито/кв.м.
4. Наем на стена изложбена площ /лин.м.
5. Наем на павилион на открито /кв.м.
6. ОТСТЪПКИ

СУМА І + ІІ

.....
25
23
15
8
38
… %

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

III. Допълнително оборудване и реклама
1. Висока витрина 250/100/50 см
2. Ниска витрина 85/100/50 см
3. Маса 70/100/50 см или 50/100/50 см
4. Подиум 100/50 см, вис.  30,40,50,70 см
5. Рафт метален на 4 нива 150/100/30 см
6. Склад със завеса/ кв.м
7. Прожектор
8. Контакт - разклонител
9. Стол
10. Алуминиев рафт 1 ниво
11. Допълнителен куверт за коктейл
12. Рекламна позиция в залата
13. Рекламен флаг
14. Наем зала за презентация/ час
15. Запазен знак и лого за щанда
16. Рекламни аудио-съобщения - 2 пъти дневно

.....
20
12
5
4
6
8
8
7
3
2
10
10
10
15
според сложност
5

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

*  Допълнителното обзавеждане, заявено в деня на настаняване или по време на самото изложение, се заплаща с 20% увеличение

СУМА I + II + III: ...................................... EUR

ДДС 20% ...................................... EUR

ОБЩА СУМА: ...................................... EUR

СУМА по фиксинга за деня: ...................................... лв. (словом) ...................................... лв.        

Моля, внесете общата сума в левова равностойност по централния курс на БНБ  в “Булбанк” АД - клон Бургас – банков код: 62176307, банкова сметка: 1063025610 или в брой на адрес: гр. Бургас 8000, БУРГАСКИ ИЗЛОЖБЕН ЦЕНТЪР ЕООД
ул. “Антим І” № 29, тел./факс: 056/ 844 681, тел: 841 936, GSM: 0887 670 565, e-mail: tuto@bginfo.net, web page: www.bicbs.hit.bg

ОТСТЪПКИ
от цените за наем площ
до 15 % за дадено изложение

- за поредност на  участие - 5 %

- за наем площ над 10 кв.м. -5 %

- за авансово плащане на цялата сума - 5 %

Общи условия за участие

 • Допускат се за участие всички фирми и организации, съответстващи на тематиката на изложението
 • Цените се отнасят за целия изложбен период плюс дните непосредствено преди и след края на изложението  и включват монтаж, демонтаж на конструкциите, стандартен надпис на щанда, стени, челен фриз, общо осветление, информационно обслужване, охрана извън работно време, почистване
 • Еднократната такса участие включва: вписване в каталога, 1 бр. каталог, 2 бр. баджове, 1 бр. куверт за коктейл, достъп до съпътстващата програма
 • Заявителят заплаща при заявяване на участие 50% от сумата. Остатъкът се заплаща в деня на настаняване
 • Отстъпките се начисляват само върху дължимата сума за наем площ
 • Работното време на изложението е от 10.00 ч. до 19.00 ч., а за участниците изложението е отворено половин час преди и след обявените часове
 • Подреждането на щандовете започва в предходния ден на откриването от 8.00 ч до 19.00 ч и се освобождават в последния ден на проявата от 17.00 ч до 20.00 ч.
 • Организаторите осигуряват охрана в неработно време на изложението, в останалите часове участниците сами се грижат за имуществото
 • Отказ от заявено участие се допуска до 10 работни дни преди началото на изложението в писмен вид. В този срок не се удържа предплатената сума. След този срок суми не се възстановяват
 • Участниците носят отговорност за нанесени щети на конструкциите и оборудването и при установени такива, следва да се заплатят разходите по пазарни цени
 • Внасянето на собствено обзавеждане и ел. оборудване се съгласува предварително с организаторите; Участниците сами транспортират до щандовете и аранжират експонатите си
 • По време на изложението участниците могат свободно и в рамките на действащото законодателство да търгуват със своите стоки и услуги
 • Организаторите не носят отговорност за вреди и промяна на датата при форсмажорни обстоятелства

Декларирам, че съм запознат и приемам условията за участие! 

Дата: ...................................

Заявител: ......................................
(име, фамилия)

Подпис/печат: ......................................

Управител на БИЦ: ..............................
К. Кънев

Видяна общо: 733 рейтинг: 0.18

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Борси в България | ЗАЯВКА-ДОГОВОР за участие в Пета туристическа борса “ВАШАТА ВАКАНЦИЯ”
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.