Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Заявка за участие в XI контактна борса По пътя на слънцето

Дата: 03.10.2008

Заявка за участие
в контактна борса 03-05.10.2008 г. 9 Трявна

ОРГАНИЗАЦИЯ/ФИРМА: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

АДРЕС: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(АДРЕС НА РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА)

БУЛСТАТ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

МОЛ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ТЕЛ./ФАКС: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 УЧАСТНИЦИ В КОНТАКТНАТА БОРСА (ИМЕ, ФАМИЛИЯ):

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. НАСТАНЯВАНЕ

  • . . . . . . .  УЧАСТНИКА Х 240.00 ЛВ. = . . . . . . . . . . ЛВ. (две нощувки)
  • . . . . . . .  УЧАСТНИКА Х 220.00 ЛВ. = . . . . . . . . . . ЛВ. (две нощувки)
  • . . . . . . .  УЧАСТНИКА Х 160.00 ЛВ. = . . . . . . . . . . ЛВ. (една нощувка)
  • . . . . . . .  УЧАСТНИКА Х 140.00 ЛВ. = . . . . . . . . . . ЛВ. (една нощувка)
  • . . . . . . .  УЧАСТНИКА Х 135.00 ЛВ. = . . . . . . . . . . ЛВ. (без нощувка)
  • . . . . . . .  УЧАСТНИКА Х 122.00 ЛВ. = . . . . . . . . . . ЛВ. (без нощувка)
  • . . . . . . .  УЧАСТНИКА Х   83.00 ЛВ. = . . . . . . . . . . ЛВ. (без нощувка)
  • . . . . . . .  УЧАСТНИКА Х   50.00 ЛВ. = . . . . . . . . . . ЛВ. (без нощувка)      

СУМА А = . . . . . . . . . . . . . ЛВ.

Б. ФИРМЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ: ВРЕМЕ . . . . . . . МИНУТИ         СУМА Б = . . . . . . . ЛВ.

         ОБЩО (СУМА А + СУМА Б) = . . . . . . . . . ЛВ.

СЛОВОМ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ЗАЯВИТЕЛ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(подпис, печат)

Дата . . . . . . . . . 2008 г.

 

ПЛАЩАНЕ:  по банков път   в брой в офиса на организатора (в Габрово, до 26.09.08 вкл.)

ПОПЪЛНЕНИТЕ ЗАЯВКИ, ПРИДРУЖЕНИ С КОПИЕ НА ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ ЗА БАНКОВ ПРЕВОД ИЗПРАЩАЙТЕ:

Видяна общо: 837 рейтинг: 0.21

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Борси в България | Заявка за участие в XI контактна борса По пътя на слънцето
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.