Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Проекти за популяризиране на традиционна българска култура и фолклор

Дата: 30.10.2009

Национален фонд Култура обявява конкурс за финансиране на проучването, опазването и популяризирането на традиционната българска култура и фолклор.

Тема на тази сесия е издирването, документирането, изучаването, усвояването и предаването на знания, техники и технологии, свързани с традиционни занаяти.

Цел:

  • Да се съхрани живото, нематериално културно наследство и знание на българина
  • Да се социализира и реинтегрира нематериалното културно наследство в съвременния живот на общността чрез осигуряване на познанието за него
  • Да се потърсят съвременни форми и начини за популяризиране на нематериалното културно наследство на българина.

Допустими дейности:

  • Проекти за устойчиви програми за издирване, документиране, изучаване, предаване и усвояване на знания, техники и технологии, свързани с традиционни български занаяти и домашни занятия
  • Дейности по издирване и запознаване с документи, артефакти и информация, свързани с българските традиционни занаяти
  • Дейности по изучаване и практическо усвояване на умения, свързани с традиционни български занаяти
  • Дейности за възстановяване на техники, технологии и умения и за възпроизвеждане на изделия на традиционни български занаяти
  • Дейности по социализиране и популяризиране на традиционните български занаяти, които предлагат форми на активна употреба в съвременността на придобитите знания и умения, свързани с традиционни занаяти.

Кой може да кандидатства?

Юридически лица с дейност в областта на културата и образованието (включително държавни, общински, неправителствени, частни).

Бюджет:

Максималната сума за финансиране на проект е 4 000 лева.

Краен срок: 30 октомври 2009.

За допълнителна информация:

Национален фонд Култура
тел.: 981 08 13, 988 58 26
Евро-български културен център
тел.: 988 00 84

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет страницата на Национален фонд Култура.

Видяна общо: 1042 рейтинг: 0.27

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Борси в България | Проекти за популяризиране на традиционна българска култура и фолклор
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.