Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

І национален туристически форум - Програма

Дата: 15.10.2010

МЕРОПРИЯТИЕТО СЕ ОТЛАГА!!!

БТК (Българска туристическа камара), съвместно с БЕК (Бизнес Едюкейшън Клуб) организират първи

НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ - 2010 г.
15 - 16.10.2010 г.
х-л Арго, КК Рибарица

ПРОГРАМА

15.10.2010 г.
11.30 – 13.30 ч. - Инфо тур
13.30 – 14.00 ч. - Обяд
14.00 ч. – Откриване на форума. Приветствие от Г-н Цветан Тончев – председател на БТК, г-н Иво Маринов – зам. министър на МИЕТ – сектор Туризъм.
15.00 ч. – Първа сесия „Пазарно позициониране в условия на криза”.
15.00 – 16.45 ч. – Стратегически маркетинг в туризма
– Алтернативно мислене в условията на криза, креативната реклама.
Лектор-консултант: Антон Велев – IT специалист в туризма (маркетинг директор - Простудио/Травел В2В)
16.45 – 17.00 ч. - кафе пауза
17.00 – 18.15 ч. - Иновации и гъвкавост, възможности за външни приходи (програми на ЕС, насочени към туризма)
19.00 ч. - Вечеря, анимация.

16.10.2010 г.
09.00 – 12.30 ч. - Втора сесия „Психология на личността – нова фаза в успешния мениджмънт на човешките ресурси” (технологии за изграждане на високоефективни личностни характеристики – необходим фактор за успешен бизнес в новата икономическа обстановка).

 1. Ролята на личностната психология за изграждането на печеливш бизнес и успешна адаптация към новата икономическа среда и изисквания.
  1. Оценка на личностните качества на служителите
  2. Обучение, квалификация и увеличаване на тяхната компетентност
  3. Създаване на печеливш екип за постигане на поставените цели
  4. Създаване на трайни взаимоотношения с клиентите, лоялни клиенти
  5. Работа с проблемни клиенти.
 2. Иновативно мислене и креативност – печелившите подходи в развитието на бизнеса.
  1. Подобряване и оптимизиране на работните процеси
  2. амиране на нови, ефективни решения за развитие и успех

Тренер: Димитър Русев, международно сертифициран специалист терапевт, успешно провеждащ трансформиращи индивидуални и групови сесии, коучинг сесии за мениджъри.

12.30 ч. – Обяд и отпътуване на участниците.

Цена: 198 лв без ДДС (237.60 лв. с вкл. ДДС)

Посочената цена е за участник и включва: лекции, консултации, методически и помощни материали, кафе паузи, два обяда, една вечеря, една нощувка, вечерна анимация, удостоверение за участие в семинар.

Срок за записване 30.09.2010 г.

За заявяване на участие, моля попълнете регистрационен талон.


Регистрационен талон
Туристически форум 2010 г.
15 - 16.10.2010 г.

Наименование на организацията: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Предмет на дейност: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Длъжност: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Брой участници: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Трите имена на участника/ците: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Данни за кореспонденция:

Адрес (селище, пощ. код, ул.): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
телефон, GSM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Данни за фактура:

Адрес по регистрация на организацията: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЕИК / ДДС № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
МОЛ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Плащанията се извършват по банков път по разплащателна сметка на Бизнес Едюкейшън Клуб ЕООД в Стопанска и инвестиционна банка, IBAN: BG26 BUIB 9888 1019 8347 00.

Моля, след извършване на плащането, да ни бъде изпратено копие от платежното нареждане на факс 02/ 989 73 01 или email: bec@mail.orbitel.bg. Оригинална фактура ще получите на място.

Българската туристическа камара (БТК) е юридическо лице с нестопанска цел - сдружение, което извършва дейност в обществена полза, съгласно ЗЛЮНЦ. Камарата е основана в края на 1990 год. в гр. София и е първата неправителствена организация в туризма.

Членове на камарата са:

 • български и чуждестранни юридически и физически лица, които извършват търговска и стопанска дейност, в съответствие с Търговския закон и закона за туризма
 • публично-частни интституции
 • национални и регионални юридически лица с нестопанска цел (като колективни членове)
 • индивидуални членове (физически лица) - дългогодишни деятели и професионалисти на туризма.

Българската туристическа камара функционира за постигане на следните цели:

 • да подпомага развитието на своите членове, като обединява и съдейства за постигане баланс на интересите им, консултации и експертна помощ
 • съдействие при изграждане на туристически обекти, финансиране на проекти, категоризирането на туристическите обекти, регистрация на туроператори и туристически агенти и др.
 • да бъде равноправен партньор и коректив на държавните органи, работещи в областта на туризма, чрез участието в разработването на стратегии, програми за развитието на туризма, законови и подзаконови нормативни актове, разработване на конкретни проблеми на частния бизнес и внасянето им за обсъждане и решаване от държавните органи
 • да съдейства на национално, регионално и местно ниво за развитието на туризма чрез подготовка и изпълнение на международни и национални проекти, участие в разработването на оперативните програми по Структурните фондове на ЕС и др.
 • да съдейства за повишаване качеството, разнообразието и специфичността на българския туристически продукт, чрез кадрово осигуряване на фирмите, професионално образование и обучение на мениджърски и изпълнителски кадри в туризма
 • да подпомага инвестирането и подобряването на материално - техническата база в туризма чрез консултиране на проекти, подготовка на кредитна документация, отпускане на кредити и др.
 • да съдейства за цялостното подобряване на икономиката, финансовата и социалната ефективност на българския туризъм
 • да работи активно със сродните национални и международни туристически и други сдружения и организации

Бизнес Едюкейшън Клуб ЕООД (Бизнес обучение и квалификация) е специализирана в провеждането на бизнес тренинги, обучения и семинари за корпоративния бизнес, държавната, общинска и областна администрация. Нашата работа се отличава с актуалност на темите, експертност на лекторите, изключително добра организация.

През 2009/2010 г. Business Education Club организира курсове и семинари за клиенти на водещи одиторски фирми; шест семинара, съвместно с Агенция за обществени поръчки; пет семинара, организирани съвместно с НАП – Дирекция ” Интрастат”, включително в София, Пловдив, Варна; Министерство на правосъдието; Главна Дирекция ” Изтърпяване на наказанията”; Столична община; НЕК; община Своге; община Несебър; Захарни заводи - гр. Г.Оряховица; обучение по промените в ГПК с лектор Красимир Влахов в Тунис, Египет на теми:

 1. Портал на обществените поръчки - възможности и приложение
  Управление и контрол на обществените поръчки. Добри практики и допускани грешки при обявяване и кандидатстване по обществени поръчки.
 2. Изготвяне на удостоверение за осигурителен стаж – образец УП-3, Изготвяне на удостоверение за осигурителен доход – образец УП-2
 3. Актуални промени в МСС (Международни счетоводни стандарти
 4. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2009 г.
 5. Изменение и допълнение в закона за обществените поръчки – 2010 г.
 6. Промени в осигурителното законодателство в сила от 1 януари и актуални промени в сила от 1 юли 2010 г.
 7. Електронно деклариране. Промени в общностното митническо законодателство
  Промените в ЗАДС и ППЗАДС през 2010 г. Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз. Въвеждане на система за движението и контрола на акцизните стоки (EMCS)
 8. Разработване и управление на проекти по европейски структурни фондове
 9. Нови, изменени и допълнени наредби, свързани с прилагането на закона за здравословни и безопасни условия на труд и мн. др.

Ние, от БЕК, се стремим постоянно да информираме и обучаваме своите партньори и клиенти за промените в нормативната база, добри практики у нас и в страните от Европейския съюз, ключови компетентности и всичко, което е от значение за подобряване работата на служителите.

Осъзнаваме, че в условията на криза бюджетите за обучение са изключително ограничени. По тази причина през 2010 г. нашият екип изготвя обучителните програми на изключително преференциални цени. 

Видяна общо: 1470 рейтинг: 0.40

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.