Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Организации свързани с туризма
Търсене

Организации
Вие сте в регистрираните организации за . Ако искате да видите всички организации натиснете ТУК.
Населено място: 

Асоциация на българските села
Велико Търново

Тел.: 062/ 600 485

E-mail: office@abv-bg.org
http://www.selo.bg
Да възродим българското село – заедно!
 • Председател на управителния съвет - Борислав Борисов 0878 665 010
 • Координатор - Таня Красимирова 0878 242 587

С решение 2513 от 09.10.2006 г. по Ф.Д. 1018/2006 на Великотърновския окръжен съд, бе регистрирана Асоциация на българските села (Association of Bulgarian Villages).

Асоциацията на българските села е първата по рода си неправителствена организация в България, която ще представлява пред обществото и в чужбина възможностите за развитие на повече от 5 000 села у нас, както и стоящите пред тях въпроси за решаване.

Основните цели на асоциацията са:

 • Развитие на информационната осведоменост по отношение на българските села и възможностите за инвестиции в тях
 • Създаване на положително и отговорно отношение към селата
 • Законодателна инициатива в областта на българските села
 • Стимулиране на туризма в селските райони
 • Привличане на инвестиции за възраждане на селското стопанство
 • Популяризиране и запазване на традиционните обичаи, фолклор и занаяти
 • Понижаване на безработицата в селата
 • Намаляване на миграцията от селските райони
 • Подобряване на условията за качествено образование в селата
 • Подобряване на здравеопазването в селата
 • Информационна подкрепа, съобразно нормативните уредби на ЕС, касаещи селата и селското стопанство

Чрез контактите си с общинските администрации, асоциацията е набрала значителен обем информация относно села от всички области в България, която е обект на икономически, културен и социален интерес.

Предстои нейното изпращане до потенциални български и чуждестранни инвеститори с оглед реализацията на проекти, които ще спомогнат за възраждането на живота в редица села.

Асоциацията на българските села ще осъществява своята дейност в национален мащаб, като основен фокус ще бъде защитаването на правата и интересите на хората живеещи в селата.

Орган на асоциацията е интернет портала за българското село – www.selo.bg