Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Организации свързани с туризма
Търсене

Организации
Вие сте в регистрираните организации за Пловдив . Ако искате да видите всички организации натиснете ТУК.
Населено място: 

Колежът по икономика и администрация
Пловдив
ул. Арх. Камен Петков 1-А
Тел.: 032/ 266 935, 653 098, 622 522

E-mail: ceabul@yahoo.co.uk
http://www.cea.hit.bg
Специалност Туризъм

Колежът по икономика и администрация - гр. Пловдив е частно висше училище, което е открито на 29 октомври 2003 г. с решение на Народното събрание, обнародвано в брой 97 на Държавен вестник от 4 ноември 2003 г. В него се осигурява висококачествено и модерно образование.

Специалността “Туризъм” е предназначена да подготвя кадри в областта на туристическия отрасъл в България, който се оформи като един от перспективните бизнес-сектори в нашата страна.

В процеса на обучението по тази специалност студентите придобиват:

Теоретични знания

  • ще разширят и задълбочат познанията си в областта на туристическата индустрия
  • ще развият умения за приложение на базовата си управленска и икономическа подготовка в управлението на туризма
  • ще формират и развият специфични управленски умения за успешна реализация в управлението на туристическата индустрия

Практически умения

  • да бъдат изпълнителски кадри на различни нива в предприятия, фирми, дружества и заведения в сферата на туризма в туристически обекти, комплекси, ваканционни туристически селища
  • могат да работят в областта на ресторантьорството и хотелиерството, туроператорската, турагентската дейност, в научноизследователски и консултантски фирми, сдружения, фондации
  • ще участват в организации и комисии за контрол на качеството на туристическите услуги, за категоризация и лицензиране на фирми и отрасли за провеждане на туристическата дейност и др.

Завършилите образователно-квалификационна степен специалист могат да продължат образованието си в бакалавърска степен (висше образование) във висше училище в гр. Пловдив.

Продължителността на редовното и задочното обучение е шест семестъра.

Колежът предлага разнообразни специализации и обучение чужбина.