Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Организации свързани с туризма
Търсене

Организации
Вие сте в регистрираните организации за Пловдив . Ако искате да видите всички организации натиснете ТУК.
Населено място: 

Частен професионален колеж Делта
Пловдив
ул. Булаир 26
Тел.: 032/ 620 151, 263 103
Факс.: 032/ 263 103
E-mail: delta_plovdiv@abv.bg
http://www.delta-bulgaria.com
Предлагани специалности

Частен професионален колеж "Делта" е член на Международната образователна асоциация Делта. Специалностите, които се предлагат са:

  • Икономика и мениджмънт
  • Мениджмънт и туризъм
  • Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството
  • Екскурзоводна анимация
  • Мениджмънт във фризьорството и козметиката
  • Компютърни мрежи

МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА

Професията “Фирмен мениджър” в областта на туризма е една от най-интересните и очарователни професии. Програмата по “Мениджмънт в туризма” цели усвояването на знания, свързани с транспортната дейност на туристическото бюро – спедиция, карго, навло, запознаване с международните конвенции, закони и съглашения в областта на транспорта, запознаване с видовете тарифи и др.; дистрибуция и хотелски нощувки, rent a car, туристически автобуси, специализиран туризъм, формиране на пакети за почивка, организиране на мероприятия по интереси, както и вземане на решения от управленски и финансов характер, издаване на визи и т.н.

МЕНИДЖМЪНТ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО

Програмата по “Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството" цели придобиването на знания за вземане на управленски решения, управление на хотелиерския персонал и финансов мениджмънт на средствата за подслон. Усвояват се знания и по управление на технологиите, прилагани в хотелиерството, ресторантьорството (фронт-офис, резервации, рецепция, камериерско обслужване, домакинство, социално-психологически аспекти) и допълнителните дейности. Изучават се стандартите на хотелиерския мениджмънт на Европейския съюз. Разглеждат се основните положения в организацията и технологията на счетоводния процес в хотелиерството.
Овладяват се знания и умения за дейностите екскурзоводство и анимация, способстващи за доброто и смислено съдържание на времето за отдих и развлечение.
Туристическата анимация е сравнително нова дейност, развивана от туристическите фирми и агенции и специалистите трябва да владеят системата от методи, с които се стимулира интеграцията на членовете на туристическата общност и участието им в колективния живот. Анимацията е специфична туристическа услуга и изучаването на технологията й ще допринесе за повишаване на професионалното туристическо обслужване.

ЕКСКУРЗОВОДНА АНИМАЦИЯ

Програмата по “Екскурзоводна анимация” дава възможност да се приложат знанията по история, културология, природа, география и да се формира любов към професията. Екскурзоводството дава ключови познания в туристическото обслужване и професионалните качества на туристическия продукт.