Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Организации свързани с туризма
Търсене

Организации
Вие сте в регистрираните организации за . Ако искате да видите всички организации натиснете ТУК.
Населено място: 

Български туристически съюз
София
бул. Васил Левски 75, ет. 5, п.к.427
Тел.: 987 34 09, 930 06 74, 930 06 49
Факс.: 986 22 55
E-mail: bts@btsbg.org
http://www.btsbg.org
Наредба за категоризиране на туристическите хижи Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2
още материали

Минимални задължителни изисквания към изграждането, обзавеждането, оборудването, услугите и обслужването в туристическите хижи.

І. Общи изисквания за категориите “една звезда”, “две звезди”, “три звезди”, “четири звезди” и “пет звезди”:

 1. Да постави до /над/ главния вход на сградата или на друго подходящо място табела с вида и наименованието на туристическия обект.
 2. Да постави на видно място табела за определената категория, името на управителя или собственика, а вътре на видно място - удостоверението за категория.
 3. Да постави на видно място работното време на туристическия обект.
 4. Да спазва изискванията на МВР за адресната регистрация на туристите.
 5. Да постави на видно за туристите място ценоразпис за нощувките както и цените на другите услуги.
 6. Да издава задължително документ за всяка продажба на туристическа услуга.
 7. Да не прави промени в обзавеждането и оборудването в категоризираните помещения, водещи до влошаване качеството на обслужване.
 8. Да спазва санитарно- хигиенните изисквания на ХЕИ.
 9. Да спазва изискванията за противопожарна охрана.
 10. Да спазва изискванията на РИОСВ в района на туристическия обект.
 11. Да осигурява отопление.
 12. Да осигурява сигурността и спокойствието на туристите.
 13. Да има информационно табло, неподвеждаща ценова листа, план за разположение и номерация на стаите и обща аптечка.
 14. Всички уреди и съоръжения да се поддържат в техническа изправност.

ІІ. Специфични изисквания само за туристическите хижи, стопанисвани и управлявани от Българския туристически съюз и неговите членове за категориите “една звезда”, “две звезди”, “три звезди”, “четири звезди” и “пет звезди”:

1. Да постави до /над/ главния вход на сградата фирмена табела, включваща следните елементи:

 • Наименование БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ.
 • Емблемата на Българския туристически съюз.
 • Наименованието на стопанисващото обекта туристическо дружество.
 • Вид и наименование на туристическия обект.

2. Да има печат включващ следните елементи:

 • Емблемата на Българския туристически съюз.
 • Вид и наименование на туристическия обект.
 • Наименованието на стопанисващото обекта туристическо дружество.

3. Да постави на видно място Правилника за вътрешния ред в туристическите хижи на БТС.

4. Да постави на видно за туристите място ценоразпис за нощувките, в това число обявените отстъпки за членове на Българския туристически съюз, както и цените на другите услуги.

5. Да осигурява достъп на туристите до ползваните помещения за предоставяне на туристически услуги.

6. Да има радиотелефон и/или мобилен телефон, с изключение на заслоните.

7. Настаняване на туристите по реда, определен с правилника за вътрешния ред в туристическите хижи на Българския туристически съюз.

ІІІ. Общи изисквания за обзавеждане и обслужване:

1. Категория “една звезда”

 • Общо помещение – без задължителен норматив за брой нарове, предимно двуетажни; минимално пространство за багаж; закачалка; чувал за събиране на отпадъци; постелочен инвентар – без задължителен норматив.
 • Санитарен възел – външен.
 • Импровизирано водохващане (при възможност).
 • Почистване на общото помещение – на самообслужване.

2. Категория “две звезди”

 • Общи помещения - без задължителен норматив за брой нарове (легла), предимно двуетажни; пространство за багаж, пейки; закачалка; кошче за боклук (чувал за събиране на отпадъци); постелочен инвентар- без задължителен норматив.
 • Санитарен възел - външен.
 • Умивалня - външна (вътрешна), дървена скара.
 • Туристическа кухня с печка и столова с минимално оборудване.
 • Почистване на помещенията - на самообслужване.

3. Категория “три звезди”

 • Грижливо поддържано и осветено входно пространство.
 • Стаи – без задължителен норматив за брой легла, предимно общи спални помещения, допускат се легла на два етажа. Леглата са с пружина със дюшек или нарове; пердета, пространство за багаж, столове; огледало; закачалка; кошче за отпадъци; комплект спално бельо: чаршафи – 2 броя, възглавница с калъфка, одеала 2 броя.
 • Санитарен възел – външен, в който трябва да има клекало, течаща вода, влагоустойчиво осветление, естествена вентилация.
 • Умивалня – външна (вътрешна) с течаща вода, поставка за сапун и тоалетни принадлежности; закачалка за кърпи и дрехи; огледало, дървена скара.
 • Туристическа кухня с печка и столова с минимално оборудване.
 • Ежедневно почистване на стаите, санитарните възли и общите помещения.
 • Предоставяне на информация за природните, културните и исторически забележителности в района, за маркировката и времетраенето на преходите до съседни туристически хижи.

4. Категория “четири звезди”

 • Грижливо поддържано и осветено входно пространство.
 • Стаи – до 20 легла в стая. Леглата са с пружина с дюшек (матрак) или нарове, допускат се легла на два етажа; пердета; пространство за багаж, масичка със столове, закачалка – стенна или стояща; мивка с огледало: кошче за отпадъци; комплект спално бельо: чаршафи – 2 броя, възглавница с калъфка, одеала 2 броя.
 • Санитарен възел – етажен (с чиния или клекало) с промивно устройство и четка за почистване на тоалетната; влагоустойчиво осветление; естествена вентилация.
 • Баня в хижата с душ със студена и топла вода; умивалня – (вътрешна) с течаща вода, поставка за сапун и тоалетни принадлежности; закачалка за кърпи и дрехи; огледало, дървена скара.
 • Туристическа кухня с печка и столова с минимално оборудване.
 • Помещение с телевизор и забавни игри; ски гардероб и ски екипировка при възможност.
 • Ежедневно почистване на стаите, санитарните възли и общите помещения.
 • Предоставяне на информация за природните, културните и исторически забележителности в района, за маркировката и времетраенето на преходите до съседни туристически обекти.

5. Категория “пет звезди”

 • Грижливо поддържано и осветено входно пространство. Рецепционен кът с информационно табло.
 • Стаи – до 4 легла, допускат се по изключение до 5 общи спални помещения. Леглата са с матрак; тюлени и плътни пердета; поставка за багаж; масичка със столове; закачалка – стенна и гардероб; кошче за отпадъци от негорими материали; комплект спално бельо за всяко легло: чаршафи – 2 броя, възглавница с калъфка, одеала 2 броя. Предоставят се ключове за всяка стая.
 • Санитарен възел във всяка стая - с чиния с промивно устройство и четка за почистване на тоалетната. Фаянсова облицовка, влагоустойчиво осветление, естествена или механична вентилация. Душ със студена и топла вода; мивка – с огледало и топла и студена вода, поставка за сапун и тоалетни принадлежности; закачалка за кърпи и дрехи, държател за тоалетна хартия.
 • Етажна баня с топла и студена вода и тоалетна с промивно устройство и четка за почистване на тоалетната, държател за тоалетна хартия.
 • Помещение с телевизор и забавни игри.
 • Ежедневно почистване на стаите, санитарните възли и общите помещения.
 • Предоставяне на информация за природните, културните и исторически забележителности в района, за маркировката и времетраенето на преходите до съседни туристически хижи.

още материали