Русская версия transportation in Bulgaria


Населено място: 
 
 
Автогара
Русе
ул. Цар Освободител
Тел.: 082/ 828 151

E-mail: info@avtogararuse.com
http://avtogararuse.com
Обща информация
още материали

Русенската автогара се намира в южната част на града в непосредствена близост до ж.п. гарата, което е преимущество в транпортната мрежа. Автогарата представлява цялостен и модерен транспортен комплекс, сьобразен изцяло сьс сьвременните изисквания за изграждането на подобен тип обществени учреждения. Работи се с ясната цел - подобряване на условията за пьтуващите. За лесното ориентиране в автогарата, на всеки сектор за чакащите има табло с информация. Секторите са 9 на брой.

Всеки може да получава текуща информация, както от гишетата на сьответните фирми-превозвачи, вьтре в чакалнята, така и от диспечерския центьр. Постоянно има по двама дежурни дипечери, с които може да се свьржете и по телефон.

Автогарата разполага сьс санитарни вьзли, постоянно климатизирана чакалня, магазини, телефонни апарати (с карти), 11 билетни каси, информационно бюро, аптека, закусвалня, паркинг.

За Вашата сигурност се грижи и специална охрана (общо 7 човека), като единият от тях е обход, а другият регулира бариерата. През бариерата се преминава сьс специални карти, които се проверяват на входа, всеки автобус разполага с подобна карта. Други превозни средства могат да получат достьп само за ограничено време. В комплекса са монтирани охранителни камери.


още материали
междуградски разписания:transportbg.info
потегляне от:           пристигане в: