Русская версия transportation in Bulgaria


Населено място: 
 
 
Въздушен
Аеро гара
Варна, Летище Варна, тел.: 052/ 500 839, 573 443
    http://www.varna-airport.bg
Аеро гара
София, Летище София, тел.: 937 22 11, 12, 13
    http://www.sofia-airport.bg
Аеро гара
Силистра, Летище Силистра, тел.: 086/ 27 762, 27 760
 
Аеро гара
Търговище, Летище Търговище, тел.: 0601/ 25 776
 
Аеро гара
Стара Загора, Летище Стара Загора, тел.: 042/ 20 966, 22 024
 
Аеро гара
Русе, Летище Русе, тел.: 082/ 225 539, 224 161
 
Аеро гара
Пловдив, Летище Пловдив, тел.: 032/ 237 024, 236 570
 
Аеро гара
Бургас, летище Сарафово, тел.: 056/ 688 078, 684 083, 42 256
 
БулАирБрокерс
Варна, ул. Галата, тел.: 052 607 500
    http://www.bulairbrokers.com/
ИзиФЛАЙ България
София, ул. Незабравка 25, тел.: 973 37 03, 973 32 53, 873 42 89
    http://www.easyflybg.com
КД АВИЯ
София, ул. Шипка 34, тел.: 946 11 08, 846 20 00
    http://www.kdavia.ru
Офиси на международни авиокомпании
София
  http://www.sofia-airport.bg/airlinesbg1.htm
Пантурс
София, ул. Солунска 32, тел.: 981 21 69, 980 84 27
   

междуградски разписания:transportbg.info
потегляне от:           пристигане в: